Bráfův seminář

Seminář (reading group) nad četbami textů k otázkám podstaty a struktury společenské reality a způsobům a limitům jejího poznávání, který funguje na ESF MU od března 2012. Během té doby se jeho setkání účastnili studenti i akademičtí zaměstnanci z řady oborů pěstovaných na univerzitě (ekonomie, filosofie, právo, sociologie, psychologie, historie, informatika). Seminář je pojmenován na počest otce české metodologie ekonomie Albína Bráfa.

Představa o podstatě společenské reality a možnostech jejího poznávání je předstupněm pro každou (rozumně postupující) společenskou vědu. Teprve pokud víme co má být objektem našeho výzkumu a jaký je nám k němu umožněn přístup, můžeme přemýšlet o nastavení relevantních metod výzkumu. Společenská ontologie (věnující se podstatě a struktuře společenské reality) a epistemologie společenských věd (věnující se způsobům a limitům jejího poznávání) tak tvoří nutný předstupeň metodologie každé společenské vědy. Pro takto orientované úvahy je zároveň charakteristická silná interdisciplinarita; vedle ochoty k filosoficky orientovanému přemýšlení jsou pro ně výhodou jakékoliv vlastní poznatky z libovolného ze škály společensko-vědních oborů.

Setkání probíhají v budově ESF MU na Lipové 41a v prostorách fakultní knihovny. Pokud máte zájem o účast na semináři, kontaktujte organizátory pro bližší informace a aktuální harmonogram.

Současný program (únor 2019)

George Herbert Mead: "Mind, Self, and Society" (Březen 2019 - ?)

Dále budou na programu mimo jiné díla těchto autorů: Anthony Giddens, Weber, Hayek, Bhaskar, Schutz, Veblen, Knight.

Připravené k četbě je rovněž dílo: Wilhelm Dilthey: "The Formation of the Historical World in the Human Sciences"

Minulý program

Claude Lévi-Strauss: "Structural Anthropology", XV-XVI, (Duben 2018 - Květen 2018)

Ferdinand de Saussure: "Course in General Linguistics", Introduction 1-5, Part One 1-3, Part Two 1-4 (K dispozici mj. na amazon) (Září 2017 - Duben 2018)

Emile Durkheim: "The rules of sociological method" (K dispozici mj. na amazon) (Březen 2017 - Červenec 2017)

Tony Lawson: "Reorienting Economics" (K dispozici mj. na amazon) (Březen 2017 - Únor 2017)

Tony Lawson: "Economics and Reality" (K dispozici mj. na amazon) (Říjen 2015 - Březen 2016)

John R. Searle: "Making the Social World", chapters 1-3 (K dispozici mj. na amazon) (Listopad 2014 - Květen 2015)

John R. Searle: "The Construction of Social Reality", chapters 1-6 (K dispozici mj. na amazon) (Duben - Říjen 2014)

J. S. Mill: "A System of Logic Ratiocinative and Inductive Part II", Book VI: On the Logic of the Moral Sciences, (je součástí "The Collected Works of John Stuart Mill", Volume VIII) (Duben 2013 - Duben 2014)

J. S. Mill: "Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy", Essay V: On the Definition of Political Economy; and On the Method of Investigation Proper to It (je součástí "The Collected Works of John Stuart Mill", Volume IV), (Březen 2013)

Albín Bráf: "Listy o studium národohospodářském", II-III (je součástí "Albín Bráf - Život a dílo; Díl druhý: Výbor statí z nauky národohospodářské"), (Prosinec 2012)

Carl Menger: "Investigations into the Method of the Social Sciences", (podzim 2012)

Ludwig Mises: "Human Action", Part One: Human Action, (jaro 2012)


Seminář vám přináší BESOG