Bráfův seminář

Seminář (reading group) nad četbami textů k otázkám podstaty a struktury společenské reality a způsobům a limitům jejího poznávání, který funguje na ESF MU od března 2012. Seminář je pojmenován na počest otce české metodologie ekonomie Albína Bráfa. Výběr studovaných textů je prováděn tak, aby postupně vytvářel reading list kanononických textů z dané oblasti.

Pokud máte zájem o účast na semináři, kontaktujte organizátory pro bližší informace a aktuální harmonogram.

Současný program (Jaro 2021)

Aktivity BESOG jsou dočasně primárně směrovány především do Englišova semináře.

Aktuálně poslední rozečtený text v Bráfově semináři: George Herbert Mead: "Mind, Self, and Society" (Březen 2019 - ?)

Dále budou na programu mimo jiné díla těchto autorů: Anthony Giddens, Weber, Hayek, Bhaskar, Schutz, Veblen, Knight.

Připravené k četbě je rovněž dílo: Wilhelm Dilthey: "The Formation of the Historical World in the Human Sciences"

Minulý program

Claude Lévi-Strauss: "Structural Anthropology", XV-XVI, (Duben 2018 - Květen 2018)

Ferdinand de Saussure: "Course in General Linguistics", Introduction 1-5, Part One 1-3, Part Two 1-4 (K dispozici mj. na amazon) (Září 2017 - Duben 2018)

Emile Durkheim: "The rules of sociological method" (K dispozici mj. na amazon) (Březen 2017 - Červenec 2017)

Tony Lawson: "Reorienting Economics" (K dispozici mj. na amazon) (Březen 2017 - Únor 2017)

Tony Lawson: "Economics and Reality" (K dispozici mj. na amazon) (Říjen 2015 - Březen 2016)

John R. Searle: "Making the Social World", chapters 1-3 (K dispozici mj. na amazon) (Listopad 2014 - Květen 2015)

John R. Searle: "The Construction of Social Reality", chapters 1-6 (K dispozici mj. na amazon) (Duben - Říjen 2014)

J. S. Mill: "A System of Logic Ratiocinative and Inductive Part II", Book VI: On the Logic of the Moral Sciences, (je součástí "The Collected Works of John Stuart Mill", Volume VIII) (Duben 2013 - Duben 2014)

J. S. Mill: "Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy", Essay V: On the Definition of Political Economy; and On the Method of Investigation Proper to It (je součástí "The Collected Works of John Stuart Mill", Volume IV), (Březen 2013)

Albín Bráf: "Listy o studium národohospodářském", II-III (je součástí "Albín Bráf - Život a dílo; Díl druhý: Výbor statí z nauky národohospodářské"), (Prosinec 2012)

Carl Menger: "Investigations into the Method of the Social Sciences", (podzim 2012)

Ludwig Mises: "Human Action", Part One: Human Action, (jaro 2012)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info