Englišův seminář

Jádrový diskusní seminář skupiny Brno Epistemology and Social Ontology Group (BESOG) fungující v různé podobě od roku 2005 a věnující se klíčovým tématům společenské ontologie a epistemologie.

Představa o podstatě společenské reality a možnostech jejího poznávání je předstupněm pro každou racionální společenskou vědu. Teprve pokud víme co má být objektem našeho výzkumu a jaký je nám k němu umožněn přístup, můžeme přemýšlet o nastavení relevantních metod výzkumu. Společenská ontologie (věnující se podstatě a struktuře společenské reality) a epistemologie společenských věd (věnující se způsobům a limitům jejího poznávání) tak tvoří nutný základ metodologie každé dílčí společenské vědy.

V oblasti výzkumu společenské reality jsme dlouhodobě v kontaktu s jednou ze světově vůdčích skupin společenské ontologie, cambridgeskou CSOG: The Cambridge Social Ontology Group. V pokračování tradice Brněnské ekonomické školy zformované okolo významného předválečného národohospodáře a prvního rektora MU Karla Engliše se BESOG na Englišově semináři věnuje nejen podstatě společenské reality (společenská ontologie), ale rovněž způsobům a možnostem jejího poznávání (epistemologie, Engliš sám ji nazýval noetikou), zejména otázkou formální podoby utvářených poznatků.

Pro takto orientované úvahy je zároveň charakteristická silná interdisciplinarita; vedle ochoty k filosoficky orientovanému přemýšlení jsou pro ně výhodou jakékoliv vlastní poznatky z libovolného ze škály společensko-vědních oborů. Během doby jeho fungování se aktivit semináře účastnili studenti i akademičtí zaměstnanci z řady oborů pěstovaných na univerzitě (ekonomie, filosofie, právo, sociologie, psychologie, historie, informatika) i odborníci z dalších institucí.

Pokud máte zájem o účast na semináři, kontaktujte organizátory pro bližší informace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info