Gödelův seminář

Seminář k filosofii matematiky, který funguje na ESF MU od října 2016. Je součástí širšího výzkumného záměru zabývajícího se relevantností matematiky pro ekonomii a ostatní společenské vědy. K této otázce lze přistoupit ze dvou pohledů.

Prvním je tázání se po podstatě předmětu společenských věd - společenské reality - a z toho vyplývajících nároků na metodu společenských věd. Těmito otázkami se zabývá společenská ontologie. Podle toho, zde povaha objektu společenských věd - "společenský materiál" - připouští nebo dokonce vyžaduje matematizaci, bude matematika nástrojem pro ekonomii vhodným, nezbytným nebo naopak problematickým. Společenská ontologie sama může vést i k doporučení metodologických alternativ k matematickému přístupu ke společnosti. Společenskou ontologií se zabýváme na Englišově semináři a Bráfově semináři.

Druhou cestou je otázka po tom, co je podstatou matematiky a kam až sahají její možnosti - tématicky se jedná o oblast v rámci filosofie matematiky. Pochopení povahy matematiky je důležité pro porozumění jejím aplikacím v rámci ostatních disciplin a zhodnocení relevantnosti a limitů takovýchto použití. V Gödelově semináři se zabýváme otázkami důvodů a způsobů formalizace a založení současné matematiky a jejich filosofickému významu. Konkrétními tématy, kterými jsme se zabývali, nebo hodláme zabývat jsou například: problémy v teorii množin, axiomatizice teorie množin, teorie typů a teorie kategorií jako alternativy k teorii množin pro založení matematiky, homotopy type theory jako moderní vyústění těchto trendů, a další. V plánu máme rovněž postupně obrát pozornost i na epistemologii matematiky - způsobům, jak se matematické poznatky tvoří. Níže uvedený seznam na semináři použitých videí může posloužit zájemcům jako přístupný způsob vstupu do některých z těchto problémů.

Pokud máte zájem o účast na semináři, kontaktujte organizátory pro bližší informace a aktuální harmonogram.

Současný program (Jaro 2021)

Aktivity BESOG jsou dočasně primárně směrovány především do Englišova semináře. Připravený program:

Foundations of Mathematics and Homotopy Theory by Vladimir Voevodsky

Algebraic Topology by N J Wildberger

Minulý program

From Russell's Paradox to a Theory of Consciousness by Prof. Gregg Zuckerman (Podzim 2018)

Set Theory by Adam Frank (Jaro 2018)

Probability Primer by mathematicalmonk (Jaro 2018)

An Intuitive Introduction to Motivic Homotopy Theory - Vladimir Voevodsky (Podzim 2017)

Computability and problems with Set theory | Math History | NJ Wildberger (Jaro 2017)

Category Theory by Tom LaGatta (Podzim 2016)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info